Etapes de desenvolupament en persones i en gossos.


Jean Piaget està considerat com un dels psicòlegs més importants del segle XX. Gràcies a ell i a les seves revolucionàries teories sobre l'aprenentatge i el desenvolupament humà es va poder avançar en el coneixement que la Psicologia anava adquirint i consolidant.

Potser una de les més grans aportacions de Piaget al món de la psicologia va ser la seva teoria de l'aprenentatge, on plantejava la infantesa i els primers anys de vida com una succeció d'etapes orientades cadascuna a aprendre i a assimilar una sèrie de conceptes, eines i habilitats relacionades amb la seva naturalesa.


Aquestes etapes resulten ser 4:

1- Etapa sensiomotriu, que té lloc entre els 0 i els 2 anys.

2- Etapa preoperacional, que té lloc entre els 2 i els 7 anys.

3- Etapa d'operacions concretes, que té lloc entre els 7 i els 13 anys.

4- Etapa d'operacions formals, que té lloc dels 13 anys en endavant.


Cal destacar que el procés d'evolució i creixement té lloc de forma progresiva i el canvi d'una etapa a altra no es dona de forma marcada en el temps. Es a dir, que es tracta més aviat d'una successió d'etapes i aquesta successió dependrà, en bona part, de l'entron i de la interacció de l'individu amb aquest entorn.


Dit tot aixó m'agradaria comentar que per fer la classificació de les etapes de desenvolupament dels gossos s'ha partit, en gran part, de les teories exposades per Nicolás Planterose durant l'ultima dècada i que son a la vegada el resultat d'un gran treball d'observació i aprenentatge.


Però no només s'han emprat els resultats obtinguts i exposats per N. Planterose, sinó que s'han afegit, barrejat i contrastat amb els coneixements propis adquirits en cursos, xerrades, seminaris i sobretot gràcies a la pràctica i a la observació.


En aquest sentit podem dir que tenim també 4 grans etapes:

1- Etapa Posnatal, que té lloc entre els 0 i els 2 mesos.

2- Etapa de Cadell, que té lloc entre els 2 i els 7 mesos.

3- Etapa de Joventut, que té lloc entre els 7 i els 13 mesos.

4- Etapa de Maduresa, que té lloc dels 13 mesos en endavant.

Arribats a aquest punt, crec que caldria destacar que les característiques que s'exposen al quadre són merament simbóliques. Tant les etapes de desenvolupament dels humans com les dels gossos impliquen moltes altres característiques i necessitats que haurem de tenir molt en compte. Les dues característiques escollides per figurar en el quadre no són ni les més importants ni molt menys les úniques.

Al "tinter" es queden coses tan interessants com l'aparició de la capacitat de posar-se en el lloc de l'altre. Que mentre que a les persones té lloc relativament aviat (a la segona etapa, la preoperacional) als gossos esdevé una mica més tard, a la quarta etapa, a la maduresa. O el fet de desenvolupar quasi paralelament la motricitat durant les primeres fases per interactuar físicament amb l'entorn. Tant els nens de menys de dos anys com els gossos de menys de dos mesos senten una creixent curiositat pels estímuls que estan al seu voltant , i és en bona part que gràcies a això comencem a desplaçar-nos de forma maldrestre ambues espècies durant les fases inicials de la primera etapa.


De qualsevol forma, al llegir aquest quadre s'ha de tenir molt present que representa només un resum, un esquema. La seva finalitat no és la d'especificar aspectes concrets sinó més aviat està pensada perquè ens serveixi de guia, d'orientació i aproximació a un món realment apassionant i molt important tant per nosaltres, els humans, com pels gossos. Perquè de forma similar a com la teoria de Piaget va donar una gran empenta a la Psicologia al segle passat, podem avançar molt en el món de l'educació canina al segle XXI si tractem d'orientar-nos també en aquest sentit.


Finalment i per acabar dir també que per realitzar aquest quadre/esquema s'han deixat de banda els periodes d'inseguretat i incertesa, així com altres factors importants a tenir en compte.


Les mancances en qualsevol d'aquestes etapes repercutirà en el desenvolupament de l'individu tant a nivell individual com a nivell social.


Porvablement més endavant continuarem reflexionant al voltant d'aquesta represententació gràfica orientativa. Potser comença a ser hora de deixar de banda alló de que un any de gos és com set anys dels humans per començar a donar-li credibilitat, arguments i consistència a teories alternatives.


Salut i fins aviat!


Recent Posts
Archive